تبلیغات
كلاس سوم من - آزمون ریاضی

سلام دوستان کلاس سوم  لطفا باهم یک آزمون را تجربه کنیم

1 – با چهار رقم 8 و 2 و 3 و 0 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس . مجموع این دو عدد را به دست بیاور .

ب : .................                        ک : ...................              مجموع

2 – در جای خالی عدد مناسب بنویس .

18 یکی و 9 ده تایی می شود ................ یکی .

23 ده تایی و 7 صد تایی می شود ................ یکی .

3 – ده تا صد تایی را می نویسیم ............. و می خوانیم .............. .

4 – پس از تفریق ، درستی آن را امتحان کن.           0   6   5   4

                                                                                                                                                                      9   6   8     -

 5 – هر مکعب ............. ضلع و .............. طرف دارد .

6 – باز شده ی مکعب را رسم کن .

 

 


7 –با عدد و حروف بنویس .

دو هزار و چهارصد                                هفت هزار و یک                                3030

8 – عدد های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کن .                   

                                                                               651 - 1056 - 165 - 1650 - 1065

    ...................... ، ....................... ، ....................... ، .......................... ، .........................

 

9 – در        رقم مناسب بنویس .                                                                                        10 – سن علی به اندازه ی بزرگ ترین عدد زوج یک رقمی و سن برادرش 5 سال از او بزرگ تر است . سن آن ها روی هم چه قدر است ؟

 


11 – عدد دوم تفریقی 25 و باقی مانده 75 می باشد . عدد اول این تفریق چند است ؟

 


12  – در         علامت مناسب > = < قرار بده .

  174 – 420          4 تا کمتر از سه بسته ی صد تایی                    17 + 51           170 – 251

                                              2400          4 صدتایی و 2 هزار تایی

13  – تساوی         = 4 – 10  را روی محور زیر نشان بده و پاسخ آن را بنویس .

 

                                                                                 

14 – دو عدد فرد سه رقمی بنویس که دهگان آن ها 6 باشد .

 


15 – بزرگ ترین عدد سه رقمی که رقم هایش تکراری نباشد چند است ؟

 


16 – مجتبی بار اول 893 تومان ، بار دوم 121 تومان و بار سوم 125 تومان کمتر از بار اول خرج کرده است .

الف ) بار سوم چه قدر خرج کرده است ؟

ب )  هر سه بار روی هم چه قدر خرج کرده است ؟

   

پسر خوبم همواره سربلند باشی .تاریخ : چهارشنبه 30 دی 1394 | 09:40 ب.ظ | نویسنده : همتیان | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • فوت آن دی ال